Chat với ADMIN
Nhắn Ngay
ĐỔI THẺ CÀO SANG TIỀN MẶT

  ► Rút Tiền Tối Thiểu 5.000đ Tự Động Không Mất Phí

 

► SAI MỆNH GIÁ TRỪ 50% MỆNH GIÁ THẺ NHỎ HƠN  
 

► QUÝ KHÁCH CẦN ĐIỀN ĐÚNG SERI, CỐ TÌNH ĐIỀN SAI KHIẾU NẠI SẼ KHÔNG XỬ LÝ  
 

► Web Được Quản Lý Và Vận Hành Bởi Admin Nguyễn Huy Thiện - Đã Thế Chấp 10M Tại CheckScam - 2M Tại ToiUyTin 

►  Tạo Web Con Liên Hệ Facebook

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Nhà Mạng 11.9% 13.2% 13% 13% 13% 13% 13% 12.6% 12.6%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Nhà Mạng 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 11%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Nhà Mạng 17.2% 17.2% 17.2% 16.7% 15.7% 13.7% 13.7% 13.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Nhà Mạng 19.2% 19.2% 20.7% 19.2% 19.2% 19.2% 19.2% 19.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Nhà Mạng 10.2% 10.2% 11.2% 10.2% 10.2% 10.2% 11.2% 10.2% 10.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ 1.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Nhà Mạng 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 14.2% 14.2%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Nhà Mạng 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Nhà Mạng 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 13.2% 13.2% 15.2%
Nhóm 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ
Nhà Mạng 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 15.3% 15.3%
MUA MÃ THẺ CÀO

TrumTheNgon.Vn bán tất cả các thẻ cào điện thoại, thẻ game chiết khấu cực ưu đãi ( bảo hành lên đến 5 năm )  
►Mua thẻ bị báo hết thẻ, vui lòng chat với admin để có thẻ mới

TIN TỨC
Chat với ADMIN
Nhắn Ngay